Hotel dla kół

PRZECHOWYWANIA OPON I KÓŁ

Powierz swoje opony lub koła profesjonalistom! Jeśli nie masz odpowiednich warunków, aby je przechowywać, pozostaw u nas. Przetrzymujemy opony i koła w optymalnych warunkach, na specjalnych stojakach umieszczonych we właściwie oświetlonej i wentylowanej przestrzeni. Sprawdź co jeszcze zyskujesz korzystając z naszego hotelu dla kół i opon.

OFERTA OBEJMUJE:

    • przechowanie opon i kół w optymalnych warunkach
    • sprawdzanie stanu bieżnika oraz bocznych powierzchni opon i felg
    • zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości wraz z propozycją ich usunięcia

Dodatkowo oferujemy atrakcyjne ceny na wymianę, mycie i czyszczenie bądź zakup nowego kompletu opon/kół.